Aegir & Multisite - managing multisite installations (good practices & case study)

Język: 
English
Kurs: 
Webmaster
Prowadzący/ca: 
Poziom zaawansowania: 
Intermediate
  • Idea i zasada działania instalacji multisite
  • Dobre praktyki i multisite.
  • Prezentacja wykorzystania Aegira do zarządzania dużą ilością stron internetowych. Plusy i minusy.
  • Praktyki i doświadczenia w korzystaniu z aegira. Plusy i minusy
  • Case na przykładzie prawdziwego, działającego wdrożenia które utrzymuje 50 stron na jednym multisite zarządzanym przez Aegir.
Sala: 
A1-Aula
Video: 
See video